Watson

המערכת מבוססת על שילוב טכניקות של עיבוד שפה אנושית, ייצוג ידע, אחזור מידע והסקת מסקנות אוטומטית

לקביעת פגישה יעוץ

Watson היא מערכת מבוססת בינה מלאכותית. המערכת מבוססת על שילוב טכניקות של עיבוד שפה אנושית, ייצוג ידע, אחזור מידע והסקת מסקנות אוטומטית. הידע של המערכת מבוסס על עיבוד של מאות מיליוני דפים באינטרנט. המערכת יכולה להשתלב באתרי אינטרנט ולאפשר קיום מערכת מענה תשובות לשאלות בזמן אמיתי. 

 

היכולות המובנות של Watson Explorer בעולם ניתוח טקסט חופשי (NLP) והיכולת לאסוף מידע ממגוון מקורות, מאפשרים לספק פתרונות לניתוח טקסט, המהווים כלי להפקת תובנות עסקיות בעלות ערך רב לארגון. המערכת עושה שימוש בצירוף בין ניתוח יחס הגולשים, גזירה של מילות מפתח, גזירה וזיהוי ישויות הנזכרות בהודעה וכלי תיוג תפיסות הכותב – כדי להבין, אוטומטית, את המשמעויות המרכזיות של ההודעה או המסר. 

 

Watson Explorer מאפשר איסוף מידע ממקורות מגוונים בארגון ומחוץ לארגון:

  • בסיסי נתונים
  • רשתות חברתיות ארגוניות וחיצוניות
  • פורטלים ומערכות תוכן ארגוניות (WebSphere,Sharepoint)
  • אתרי אינטרנט
  • מאגרי קבצים ועוד

 

המידע מנותח באמצעות מילונים מובנים, מילונים מותאמים , חוקים לשוניים ושילוב מנגנוני Learning Machine. המערכת מאפשרת את הצגת ניתוח המידע במגוון כלים ויזואליים כולל Dashboard, שמתמצת את המידע ומאפשר סקירה רחבה של התובנות העסקיות הרלוונטיות.

 

היכולות של Explorer Watson מתעצמות עם שילוב שירותי הענן של Watson המאפשרות יצירת פתרונות קוגניטיביים חדשניים . 

 

WebTech הוסמכה ע"י IBM לשיווק Watson והטמיעה אותה בכמה פרויקטים.